ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY BONA-MED

jest ośrodkiem udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, mają zakończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji, jednak ze względu na swój stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.