DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz skierowania do ZOL

Formularz wywiadu pielęgniarskiego

Formularz oceny pacjenta według zmodyfikowanej Skali Barthel